donderdag 30 maart 2017

PETITIE TEGEN SLOOP PETER STRUYCKENS BLAUWE GOLVEN ARNHEM

Blauwe Golven is een omgevingskunstwerk in Arnhem, ontworpen in de jaren zeventig van de vorige eeuw door beeldend kunstenaar Peter Struycken (Den Haag 1939). 


Het door Struycken ontworpen omgevingskunstwerk was een verrassend en uniek antwoord op de visuele armoede en de ruimtelijke problemen geschapen door de na-oorlogse industriële stedenbouw en het toenemende autoverkeer. Er zijn weinig kunstwerken die qua maat en schaal zo zijn toegesneden op een plek, en weinig werken die op vergelijkbare wijze een dynamische samenhang scheppen in wat daarvoor een naargeestige open vlakte was. De kwaliteit van Struyckens omgevingsontwerp was geen toeval. Peter Struycken had zich in de voorafgaande jaren als kunstenaar onderscheiden door fundamenteel onderzoek van beeldende middelen.


Niettegenstaande de uitzonderlijke en unieke kwaliteiten van Blauwe Golven is de gemeente Arnhem van plan om dit omgevingskunstwerk  na jaren van verwaarlozing te slopen. Bent u daartegen? Vindt u dat de gemeente Arnhem Blauwe golven als belangrijk cultureel erfgoed moet onderhouden en bewaren voor later? Teken dan de petitie Geen sloop Blauwe Golven Arnhem op petities.NL.

De petitie tegen de sloop van Blauwe Golven is een initiatief van de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem.
Contact: behoudblauwegolvenarnhem@gmail.com