dinsdag 7 maart 2017

PETER STRUYCKEN OVER DE GANG VAN ZAKEN ROND BLAUWE GOLVEN ARNHEM

Peter Strucken, Wetmatige beweging 1963
Curaçao 1 maart 2017

Wat de plannen zijn van de gemeente Arnhem met betrekking tot de golven werd me duidelijk door een artikel toegestuurd door Marco Bouman, journalist bij de Gelderlander. Hij had in 2009 ook al eens gepubliceerd over de gemeentelijke plannen. Met tussenpozen van soms enkele jaren werd me door de dienst publieke werken gevraagd om instemming met verwijdering van een gedeelte van het werk. Ik heb steevast geantwoord dat ik met gedeeltelijke verwijdering niet instem, maar dat het de gemeente vrij staat om het gehele werk op te rollen. De auteurswet geeft de eigenaar namelijk het recht een kunstwerk als geheel te verwijderen, maar gedeeltelijke verwijdering kan een aantasting van een werk betekenen en daardoor reputatieschade voor de kunstenaar. Hij heeft dan de auteurswet aan zijn kant en een vernield werk moet dan worden hersteld of toch in z'n geheel verwijderd worden.

Onverwacht dus de plannen van de gemeente om tot verwijdering over te gaan voor een 'bruisend en creatief alternatief'. Enkele dagen na het bericht in de Gelderlander ontving ik op 22 februari via Ilse Lenderink, een brief van Janna Brouwer namens het college van B en W. Janna Brouwer is 'Project Manager Creative Corridor' en schreef me dat het gehele werk gesloopt zou worden, maar de golven, na te zijn ontdaan van hun bestrating, zouden worden her-gebruikt om er het groen op aan te planten voor een park-alternatief. Ik heb haar geantwoord dat ik me principieel zal verzetten tegen her-gebruik van de golf-structuur omdat het een wezenlijk bestanddeel is van mijn werk. Men moet zelf maar iets bedenken. Ook heb ik gevraagd naar de onderbouwing van het 'hitte-stress' die het golfveld zou betekenen omdat slechts een klein deel van het terrein buiten de wegen direct zonlicht krijgt dat vervolgens door het golfkarakter wordt verstrooid. Het grootse deel van het terrein bestaat uit donkere geasfalteerde wegen die de warme absorberen. Ik heb nog geen antwoord.

Het golfveld heb ik in de jaren '70 in opdracht ontworpen als parkeerterrein. In goed overleg met de toenmalige dienst verkeer zijn de golfhoogtes en baanbreedtes van de blauw/witte stroken bepaald met de bedoeling dat dan extra belijning niet nodig zou zijn voor de verkeersafwikkeling. Ook in het schoonhouden was voorzien met de wagentjes die ook voor het schoonhouden van de markt worden gebruikt. Het heeft zo jaren lang perfect gefunctioneerd. Omdat daarna een pas gebouwde parkeergarage moest worden gevuld sloot men het golfterrein af. Weer later, bij een nieuwe B en W, vroeg men zich af of het golfveld niet gebruikt zou kunnen worden om er te parkeren. Ik heb toen geschreven dat het daarvoor was ontworpen. Blijkbaar wist niemand daar meer van. Daarna is men met het aanbrengen van belijningen begonnen.
Tussentijds is gedurende jaren het golfveld niet onderhouden zodat het onkruid meters hoog in de dalen stond. Een groepje vrijwilligers, die tegen gebruik van onkruidverdelgers was, heeft op een warme zomerdag enkele vierkante meters van het golfveld schoon gemaakt, waarna het weer enkele jaren in regulier onderhoud genomen is.

Ik ben getroffen door de bijval van zoveel ondertekenaars. Daar zijn klinkende namen bij en zelfs instanties. Bijna niemand ken ik persoonlijk. Hoewel ik niet verwacht dat mevrouw Brouwer zich iets gelegen laat liggen aan de petitie hoop ik dat zij goede notie neemt van het deskundig niveau van sommige ondertekenaars en ben ik toch benieuwd naar het vervolg.

Met vriendelijke groet,
P. Struycken