donderdag 30 maart 2017

VRAGEN AAN DE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM 3 APRIL 2017

1968 Galerie Swart: Ad Dekkers, Hans Koetsier, Riekje Swart, Bob Bonies en Peter Struycken
Geachte Gemeenteraad,

De Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem en de de Werkgroep Monumentale kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van Blauwe Golven, het in de jaren zeventig door Peter Struycken ontworpen omgevingskunstwerk op het Roermondsplein in Arnhem.

Wij zijn tegen sloop van Blauwe Golven omdat het hier gaat om een in Europa uniek omgevingskunstwerk van een vooraanstaand beeldend kunstenaar, wiens werk vanwege zijn artistieke betekenis is opgenomen in de collecties van het Rijksmuseum in Amsterdam en andere vooraanstaande musea. Blauwe Golven van Peter Struycken hoort bij de AKU-fontein, de inmiddels overal ter wereld als spraakmakend beschouwde Sonsbeektentoonstelling van 1971 en een omgevingskunstwerk als Jardin d'Émail in het Kröller-Müllermuseum. Net als die kunstwerken wijst Blauwe Golven terug naar de complexe jaren zestig en zeventig, die in het teken stonden van verandering en idealistische ambities en die niettemin, of juist daardoor, eindigden in een flinke ontnuchtering. Blauwe Golven is, anders gezegd, niet alleen kunsthistorisch, maar ook historisch van belang.
Niet iedereen zal het wat dat laatste betreft met ons eens zijn. Niet iedereen zal voor behoud van Blauwe Golven willen pleiten. Waar iedereen het echter mee eens zal zijn, is de noodzaak van zorgvuldige afweging en het formuleren van alternatieven om uit te kiezen. Wat is nu wel of niet het kunsthistorische en historische belang van Blauwe Golven? Wat voor rol zou het omgevingskunstwerk in de toekomst kunnen spelen? Wat zijn, op grond van daadwerkelijk onderzoek, de milieubezwaren tegen Struyckens omgevingskunstwerk en is de aanleg van een park op die plek wel het ultieme heil?

Van dat alles is echter geenszins sprake in het nu door het college van B&W aan de gemeenteraad voorgelegde Inspiratiedocument. Daarin is sprake van slechts één mogelijkheid: afbraak. Door ieder alternatief bij voorbaat uit te sluiten, stelt het college de gemeenteraad en de stad reeds nu voor een voldongen feit.

Waar iedereen het verder over eens zal zijn, is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte. Helaas moet worden vastgesteld dat de gemeente Arnhem het Roermondsplein en Blauwe Golven nu al jaren niet meer onderhoudt waardoor het gebied en het omgevingskunstwerk ernstig zijn verloederd.

Op grond van het voorafgaande, omwille van een goede afweging en omwille van de kwaliteit van de openbare ruimte, vragen wij de gemeenteraad om bij het college aan te dringen op de volgende twee zaken.

Ten eerste, een traject waarbij de gemeenteraad een genuanceerde afweging kan maken van de historische en kunsthistorische waarde van Blauwe Golven en op grond daarvan een onderbouwde keuze kan doen voor sloop of behoud.

Ten tweede, het onmiddellijk hervatten van het onderhoud van Blauwe Golven en het Roermondsplein zolang de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen over behoud of sloop.