dinsdag 7 maart 2017

DE PLANNEN VOOR SLOOP EN VERGROENING WAAR WIJ TEGEN AGEREN

Informatie over de plannen voor sloop en vergroening van Peter Struyckens Blauwe Golven waartegen wij ageren, vindt u op de websites van Departement Tijdelijke Ordening en buro harro

Standpunt 
wethouder Gerrie Elfrink.

Het inspiratiedocument Creatieve Corridor in opdracht van de gemeente Arnhem opgesteld door karres+brands kunt u downloaden als pdf, rechtsonder op de 
pagina van de gemeente Arnhem.