donderdag 23 augustus 2018

SCHOONMAAKPLAN BLAUWE GOLVEN GEWIJZIGD: DONATEURS KRIJGEN GELD TERUG


In mei 2018 begonnen Vereniging Stadsschoon Arnhem, de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem een inzamelingsactie. Met het geld wilden de drie organisaties een professionele schoonmaak met water en hoge druk laten uitvoeren van  het centrale deel van Blauwe Golven, het in de jaren zeventig door Peter Struycken ontworpen omgevingskunstwerk op het Arnhemse Roermondsplein. De schoonmaak zou een positief signaal moeten zijn, met name bestemd voor de Arnhemse gemeenteraad die na de zomer van 2018 een beslissing neemt over behoud of sloop van Blauwe Golven.

Voor schoonmaak met water en hoge druk was zevenduizend euro nodig. Vereniging Stadsschoon en de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut doneerden alvast een bedrag van drieduizend euro. De overige vierduizend euro waren halverwege juni bijeen gebracht dankzij particuliere giften.

De schoonmaak kon beginnen, maar helaas. Een skate-evenement langs de oostelijke zijde van Blauwe Golven, begin juli, maakte schoonmaken volgens de betrokken gemeentelijke dienst onmogelijk. De organisatoren van de inzameling kregen in eerste instantie van de betreffende gemeentelijke dienst te horen dat schoonmaak pas in augustus mogelijk zou zijn in verband met reeds geplande werkzaamheden aan het wegennet. Na overleg met de gemeente kregen de organisatoren vervolgens het bericht dat schoonmaak alsnog mogelijk zou zijn vóór 23 juli, maar toen dat bericht doorkwam had het schoonmaakbedrijf in verband met de vakantie niet meer voldoende personeel paraat.

Dit alles zorgde voor oponthoud, maar was op zich geen reden om de schoonmaak niet alsnog in augustus uit te voeren. Wat zo'n schoonmaak op dit moment echter een discutabele zaak maakt, zijn de inmiddels gevorderde en ingrijpende werkzaamheden aan het wegennet op het Roermondsplein. Aan de randen van het centrale deel van Blauwe Golven zijn de blauwe en witte betonstenen in verband daarmee verwijderd. Vereniging Stadsschoon, de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven vrezen dat schoonmaak met water en hoge druk Blauwe Golven onder deze omstandigheden zou kunnen beschadigen. Aangezien het einde van de wegwerkzaamheden en het herstel van de randen van Blauwe Golven op korte termijn niet in zicht zijn, hebben de drie organisaties daarom het volgende besloten.

-         De drie organisaties zien af van een schoonmaak met water en hoge druk van het centrale deel van Blauwe Golven.
-         De door particulieren geschonken geldbedragen worden teruggestort.
-         Vereniging Stadsschoon Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut houden de door beide organisaties gedoneerde 3000 euro in kas en zoeken een mogelijkheid om op korte termijn een veilige en kleinere schoonmaak van een gedeelte van Blauwe Golven te organiseren.

Gezien de toestand van Blauwe Golven op dit moment dringen de drie organisaties er bij de politieke partijen in de gemeenteraad op aan zo snel mogelijk een beslissing te nemen. Wat de drie organisaties betreft is dat een beslissing ten gunste van behoud en aanpassing die ook wordt voorgestaan door Peter Struycken. De aanpassing houdt in dat Blauwe Golven wordt aangepast aan de wegverlegging waarmee nu een begin is gemaakt, dat Blauwe Golven ruimte gaat bieden aan paviljoens en sportfaciliteiten, en dat, met het oog op de belangen van de omwonenden, de openbare ruimte rondom Blauwe Golven aanzienlijk wordt verbeterd door onder meer groenvoorzieningen.

Vereniging Stadsschoon Arnhem, Piet van Dijk
Werkgroep Behoud Blauwe Golven, Peter Nijenhuis
Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Gerard van den Berg