dinsdag 4 juli 2017

RIJKSBOUWMEESTER FLORIS ALKEMADE AAN HET ARNHEMSE COLLEGE VAN B&W: BLAUWE GOLVEN GETUIGT VAN EEN IN NEDERLAND ONGEËVENAARD MOEDIG EN VISIONAIR OPDRACHTGEVERSCHAP VAN UW VOORGANGERS

Dit is de brief die Rijksbouwmeester Floris Alkemade en zijn adviseurs stuurden aan het Arnhemse College van B&W. Den Haag, woensdag 17 mei 2017 

                                                   “Once upon a time or maybe twice
                                                     there was an unearthly paradise called Pepperland” 
                                                       The Beatles, The Yellow Submarine 

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem. 
  
Geacht College, 

We hebben vernomen dat in uw gemeente plannen worden ontwikkeld om het centrumgebied aan de Rijn, het Roermondsplein onder de Nelson Mandelabrug te transformeren tot een groene corridor. Daarbij zou het kunstwerk “de Blauwe Golven” van Peter Struycken verdwijnen. 

Wij zien dat het werk onderhoud behoeft en daardoor niet meer de oorspronkelijke frisse uitstraling heeft. Ook hebben wij begrip voor een aantal van de vraagstukken die in dit gebied spelen zoals wateroverlast bij zware regenval en hittestress in de zomer. Daar staat tegenover dat het kunstwerk van Peter Struycken uniek is. Het is het meest overrompelende voorbeeld van omgevingskunst uit de Arnhemse school: een uitzonderlijk zorgvuldig ontworpen èn uitgevoerde functioneel-artistieke omgeving. 

PROTESTACTIE TEGEN DE BESLUITVORMING ROND BLAUWE GOLVEN : VRIJDAGMIDDAG 22 SEPTEMBER 2017 14:00 UUR

Op vrijdagmiddag 22 september organiseren de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut een protestactie op het omgevingskunstwerk Blauwe Golven in Arnhem. De actie is een protest tegen de haast en het ontbreken van debat, overleg en alternatieven in de politieke besluitvorming rond de sloop van Blauwe Golven. Tijdens de actie zal de ontwerper van Blauwe Golven, Peter Struycken, zelf aanwezig zijn en spreken.

'Met de Stad', zo heet het in 2014 door SP, CDA en D'66 gesloten bestuursakkoord, waarmee de genoemde partijen Arnhem in de periode 2014-2018 wilden gaan besturen. Inmiddels lijkt het erop dat het college en de genoemde partijen liever zonder de stad aan het roer staan.
Het Arnhemse college van B&W - waarvoor de genoemde partijen en de Christen Unie de wethouders leveren - wil Blauwe Golven slopen, het voor Arnhem karakteristieke omgevingskunstwerk aan de voet van de Mandelabrug. Blauwe Golven, in de jaren zeventig ontworpen door Peter Struycken, moet plaatsmaken voor een park dat een onderdeel moet gaan vormen van de zogenaamde Creatieve Corridor.

VERVROEGDE BEHANDELING SLOOP BLAUWE GOLVEN DOOR ARNHEMSE GEMEENTERAAD AFGEBLAZEN

foto persburo W.Korvinus
De vervroegde behandeling van het voorstel van het Arnhemse college van B&W om Peter Struyckens omgevingskunstwerk Blauwe Golven te slopen voor de aanleg van een Creaeve Corridor op 26 juni, 3 juli en 10 juli gaat NIET door. Onder druk van de oppositie in de Arnhemse gemeenteraad is de zaak van de agenda gehaald.