woensdag 16 mei 2018

GELDINZAMELINGSACTIE: LAAT BLAUWE GOLVEN BLINKEN!Het schoon te maken deel is rood omcirkeld


Geldinzameling voor professionele schoonmaak


Vereniging Stadsschoon Arnhem, De Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem zamelen geld in voor een professionele schoonmaak van het centrale deel van Peter Struyckens Blauwe Golven in Arnhem, het grootste omgevingskunstwerk in Nederland en Europa. Waarom willen we een professionele schoonmaak en waarom doen we een beroep op u?