donderdag 23 augustus 2018

SCHOONMAAKPLAN BLAUWE GOLVEN GEWIJZIGD: DONATEURS KRIJGEN GELD TERUG


In mei 2018 begonnen Vereniging Stadsschoon Arnhem, de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem een inzamelingsactie. Met het geld wilden de drie organisaties een professionele schoonmaak met water en hoge druk laten uitvoeren van  het centrale deel van Blauwe Golven, het in de jaren zeventig door Peter Struycken ontworpen omgevingskunstwerk op het Arnhemse Roermondsplein. De schoonmaak zou een positief signaal moeten zijn, met name bestemd voor de Arnhemse gemeenteraad die na de zomer van 2018 een beslissing neemt over behoud of sloop van Blauwe Golven.

Voor schoonmaak met water en hoge druk was zevenduizend euro nodig. Vereniging Stadsschoon en de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut doneerden alvast een bedrag van drieduizend euro. De overige vierduizend euro waren halverwege juni bijeen gebracht dankzij particuliere giften.

De schoonmaak kon beginnen, maar helaas. Een skate-evenement langs de oostelijke zijde van Blauwe Golven, begin juli, maakte schoonmaken volgens de betrokken gemeentelijke dienst onmogelijk. De organisatoren van de inzameling kregen in eerste instantie van de betreffende gemeentelijke dienst te horen dat schoonmaak pas in augustus mogelijk zou zijn in verband met reeds geplande werkzaamheden aan het wegennet. Na overleg met de gemeente kregen de organisatoren vervolgens het bericht dat schoonmaak alsnog mogelijk zou zijn vóór 23 juli, maar toen dat bericht doorkwam had het schoonmaakbedrijf in verband met de vakantie niet meer voldoende personeel paraat.

EEN KAART VAN PETER STRUYCKEN


Ook al worden de bijdragen van alle particuliere schenkers ten behoeve van de schoonmaak van Blauwe Golven teruggestort, een door Peter Struycken getekende kaart willen we de gulle gevers niet onthouden.

Heeft u bij uw eerdere donatie ten behoeve van de schoonmaak uw adres opgegeven, dan komt er binnenkort een kaart naar u toe. Heeft u geen adres opgegeven, stuur dan een mail met uw adresgegevens naar: penningmeester@stadsschoon.nl , o.v.v. Kaart Peter Struycken.