donderdag 23 augustus 2018

EEN KAART VAN PETER STRUYCKEN


Ook al worden de bijdragen van alle particuliere schenkers ten behoeve van de schoonmaak van Blauwe Golven teruggestort, een door Peter Struycken getekende kaart willen we de gulle gevers niet onthouden.

Heeft u bij uw eerdere donatie ten behoeve van de schoonmaak uw adres opgegeven, dan komt er binnenkort een kaart naar u toe. Heeft u geen adres opgegeven, stuur dan een mail met uw adresgegevens naar: penningmeester@stadsschoon.nl , o.v.v. Kaart Peter Struycken.