zondag 18 maart 2018

BLAUWE GOLVEN NA DE VERKIEZINGEN VAN MAART 2018

© foto Gerth van Roden / Gelders Archief 1977

BEHOUD

Wij pleiten voor behoud van Peter Struyckens Blauwe Golven, een voor Arnhem iconisch en in Nederland en Europa uniek omgevingskunstwerk. Arnhem slaat een slecht figuur als een unieke kunsttoepassing van een vooraanstaand en onderscheiden Nederlands kunstenaar en voormalig docent van de Arnhemse kunstacademie ArtEZ notabene pal voor de deur van die academie wordt gesloopt.

BEHOUD EN VERANDERING

Om Blauwe Golven te behouden en in te passen in de zogenaamde Creatieve Corridor moet het omgevingskunstwerk worden aangepast aan nieuwe eisen en omstandigheden. Peter Struycken heeft wat dit betreft een aantal voorstellen gedaan. Zijn voorstellen bieden ruimte aan:

·         Een groot aantal parkeerplaatsen,
·         Een paviljoen van architectuurcentrum CASA/ Showroom Arnhem, een uitkijkpost en mogelijke andere paviljoens,
·         Faciliteiten voor urban sports en evenementen,
·         De vergroening en de verbetering van de kwaliteit van de omgeving, met name langs de Oude Kraan, en de toevoeging van het 'groene balkon' langs de Rijn

WAT WILLEN WIJ?

Peter Struycken pleit ervoor om zijn plannen samen met deskundigen op het gebied van verkeer, waterbeheersing en landschapsontwerp te onderzoeken op hun haalbaarheid en uit te werken tot een voorstel waarover de gemeenteraad een oordeel kan uitspreken. Bij dit pleidooi sluiten wij ons aan. De gemeenteraad van Arnhem moet een echte keuze kunnen doen en niet zoals voorheen volgens de plannen van wethouder Gerrie Elfrink (SP) de zeer beperkte keus tussen sloop of niets doen. Een echte keuze is in onze ogen een keuze tussen sloop van Blauwe Golven, of, anderzijds, behoud en inpassing van Blauwe Golven in de vergroening van de omgeving van het Roermondsplein. Onderzoek naar behoud en inpassing is overigens niets meer of minder dan waar de Arnhemse gemeenteraad in september 2017 om vroeg in de door VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Arnhem Centraal, de Arnhemse Ouderen Partij en Verenigd Arnhem ondersteunde motie Nieuwe Kansen.

EN ONDERTUSSEN: HERVAT SCHOONMAAK

In afwachting van de uitvoering van de motie Nieuwe Kansen dringen we er bij het stadsbestuur op aan om de verwaarlozing en verloedering van Blauwe Golven een halt toe te roepen. Blauwe Goven is sinds 2004 niet meer schoongemaakt. Aangezien Blauwe Golven gemeentebezit is, zou schoonmaak niet meer dan vanzelfsprekend moeten zijn.

Johanna Jacobs
Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoed vereniging Bond Heemschut
Peter Nijenhuis
Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem