donderdag 7 september 2017

SCHOONMAAKACTIE BLAUWE GOLVEN 22 SEPTEMBER 2017

© foto Gerth van Roden 1978





OPROEP!


Wat: schoonmaakactie Blauwe Golven
Waar: Blauwe Golven, Roermondsplein Arnhem. Ons vertrekpunt is Oude Kraan 26. voor kaart klik hier
Wanneer: vrijdag 22 september 2017
Hoe laat: vanaf 14:00 uur
Wat heb je nodig: emmer en borstel, water is voorhanden, stroom niet
Contact: Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem

e-mail: behoudblauwegolvenarnhem@gmail.com

Kom op vrijdag 22 september om 14:00 uur naar het Roermondsplein in Arnhem. Wij, de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem en medestanders, maken op die dag een stuk van Peter Struyckens omgevingskunstwerk Blauwe Golven schoon.

Waarom doen we dat?

Wij willen de aandacht vestigen op het belang van behoud van Peter Struyckens, uit de jaren zeventig van de vorige eeuw stammende omgevingskunstwerk Blauwe Golven. Struycken behoort met Ad Dekkers, Carel Visser en Wim Crouwel tot een generatie kunstenaars en ontwerpers die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw beeldende kunst en ontwerp in Nederland een nieuw en modern aanzien gaf.

Blauwe Golven spreekt voor het talent van deze generatie vernieuwers en is een afspiegeling van de artistieke en maatschappelijke ideeën en ambities die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in Nederland werden gekoesterd en betwist.
Struyckens streven was om vormgeving in te zetten waar scheiding van functies  en een eenduidige functionele vormgeving de verschraling van de beleving van de stedelijke ruimte tot gevolg had. Blauwe Golven werd door Struycken ontworpen als een parkeerterrein waar de auto te gast was binnen een grootschalig visueel spektakel waar ook de op- en afritten van de Mandelabrug deel van uitmaakten. De functie van het parkeren en de visuele dominantie van het verkeerscircuit met zijn circa vijftien enorme portalen werden gerelativeerd en aangevuld door Struyckens vormgeving.

Blauwe Golven is voor Arnhem en Nederland belangrijk cultureel erfgoed. Het is een deel van onze recente geschiedenis, maar onderscheidt zich daarom niet minder opvallend van wat nu hedendaags en gangbaar is. Door dat onderscheid en zijn intrinsieke artistieke kwaliteit is het een verrijking van de leefomgeving. Blauwe Golven is bovendien onmisbaar als we komende generaties niet alleen iets willen vertellen over de prestaties en valkuilen van vorige generaties, maar ook iets willen laten zien en beleven. Ten slotte is Blauwe Golven onvervangbaar, want kunstopdrachten in de openbare ruimte werden na de jaren zeventig op deze schaal niet meer gegeven.

Niettegenstaande zijn artistieke en cultuurhistorische belang wordt Struyckens omgevingskunstwerk door de eigenaar, de gemeente Arnhem, al jarenlang niet meer onderhouden. Het is ernstig vervuild en de  fontein raakte onklaar. Het huidige college van B &W stelt nu voor om Blauwe Golven te slopen. Struyckens werk moet wijken voor de aanleg van een zogenaamde Creatieve Corridor. Het plan voor de Creatieve Corridor behelst de aanleg van een verbinding voor voetgangers en fietsers van oost naar west door het centrum van Arnhem, de bouw van een paviljoen voor architectuurcentrum CASA en de verbetering van de openbare ruimte.

Natuurlijk zijn wij vóór de aanleg van een creatieve corridor en het verbeteren van de openbare ruimte. We zijn ook vóór de bouw van een nieuw onderkomen voor architectuurcentrum CASA. Waar we ons echter tegen verzetten, is het rücksichtslos opofferen van cultureel erfgoed, het ontbreken van enig alternatief voor sloop en de haast waarmee het college van B & W de gemeenteraad wil laten beslissen.

Waar wij voor pleiten is de aanleg van de Creatieve Corridor met behoud en aanpassing van Blauwe Golven. Dat kan. Peter Struycken heeft verklaard dat zijn ontwerp kan worden aangepast aan het verleggen van wegen, ingrepen in de omliggende openbare ruimte en de bouw van een paviljoen voor CASA op het golvenveld.

Wij vragen de Arnhemse gemeenteraad door middel van onze schoonmaakactie om in te stemmen met de Creatieve Corridor op voorwaarde dat Blauwe Golven blijft behouden en wordt aangepast aan de voor de Creatieve Corridor noodzakelijke verkeerswijzigingen, het verbeteren van de openbare ruimte en de bouw van een CASA-paviljoen.

Bent u het met ons eens? Kom dan ook!