maandag 11 september 2017

DIRECTEUR LOEFF VAN ERFGOEDVERENIGING HEEMSCHUT AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM

foto Marjon Gemmeke
Amsterdam, 8 september 2017

Geachte leden van de gemeenteraad,

Al enige tijd volgt Erfgoedvereniging Bond Heemschut de ontwikkelingen van de plannen van het college van Burgemeester & Wethouders voor de zogeheten ‘Creatieve Corridor’. De plannen behelzen een herinrichting van het Roermondsplein en omgeving waarvan het internationaal toonaangevende omgevingskunstwerk van Peter Struycken op een negatieve manier onderdeel uitmaakt. De realisatie van de ‘Creatieve Corridor’ gaat namelijk ten koste van genoemd omgevingskunstwerk ‘Blauwe Golven’. Sterker nog: de ‘Creatieve Corridor’ wordt uitsluitend gerealiseerd wanneer ‘Blauwe Golven’ wordt vernietigd. De verstrengeling van realisatie en vernietiging is ook in financiële zin vastgelegd: alleen wanneer ‘Blauwe Golven’ verdwijnt, wordt geld vrijgemaakt voor de ‘Creatieve Corridor’.

In onze ogen is deze koppeling – ‘package deal’ – niet alleen onwenselijk maar ook onnodig. Het zou van meer lef en visie getuigen oud en nieuw met elkaar een verbinding aan te laten gaan, elkaar te versterken. Peter Struycken heeft herhaalde malen aangegeven open te staan om in een dergelijk proces mee te denken. Juist in een tijdsgewricht waarin identiteit, duurzaamheid en herbestemming steeds meer aan waarde winnen zou Arnhem zijn icoon – ‘Blauwe Golven’ – moeten handhaven en als het ware inbedden in een nieuwe toekomst voor dit gebied.

Bij dezen wil ik dan ook namens Heemschut een pleidooi houden om de kunst- en cultuurhistorische waardebepaling van ‘Blauwe Golven’ gemaakt door dé expert op dit gebied, mevrouw dr. Jonneke Jobse, als leidraad te nemen in de besluitvorming voor de herinrichting van het Roermondsplein en omgeving.

Verbreek de hierboven genoemde negatieve verstrengeling: laat ‘Blauwe Golven’ voortbestaan binnen de nieuw te realiseren ‘Creatieve Corridor’ en besteedt het geoormerkte bedrag voor laatstgenoemd plan om beide onderdelen – dus ‘Blauwe Golven’ en ‘Creatieve Corridor’ - op een kwalitatief hoogstaande manier te integreren en te realiseren.

   Ik wens u veel wijsheid toe in de komende periode.
Met vriendelijke groeten,

mede namens de leden van de werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Heemschut,
  
drs. Karel Loeff,
directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut