dinsdag 4 juli 2017

VERVROEGDE BEHANDELING SLOOP BLAUWE GOLVEN DOOR ARNHEMSE GEMEENTERAAD AFGEBLAZEN

foto persburo W.Korvinus
De vervroegde behandeling van het voorstel van het Arnhemse college van B&W om Peter Struyckens omgevingskunstwerk Blauwe Golven te slopen voor de aanleg van een Creaeve Corridor op 26 juni, 3 juli en 10 juli gaat NIET door. Onder druk van de oppositie in de Arnhemse gemeenteraad is de zaak van de agenda gehaald.

Dat betekent niet dat Blauwe Golven is gered. Sloop dreigt nog steeds. De gemeenteraad debatteert en beslist daarover waarschijnlijk in september.

Kom dus zeker naar de protestactie op 22 september om 14:00 uur op de Blauwe Golven op het Arnhemse Roermondsplein. (5 minuten lopen vanaf Arnhem CS)

De werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem en de werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut werken ondertussen aan een alternatief plan. Dat plan behelst een Creatieve Corridor met behoud van Blauwe Golven en uitgebreid met een paviljoen voor het Arnhemse architectuurcentrum Casa.

U kunt ondertussen ook iets doen. Laat de gemeenteraadsleden weten wat u ervan vindt. Dat is heel eenvoudig door een mail te sturen naar e-mailadres: raadsleden@arnhem.nl. Gebruik uw eigen argumenten en toon respect. Gemeenteraadsleden doen belangrijk en vaak ondankbaar  werk voor de democratie. Stuur u mail ook naar de fractievolgers: fractievolgers@arnhem.nl

Tot zover en hopelijk tot ziens op vrijdag 22 september om 14:00 uur op de Blauwe Golven
Meer informatie: blog Behoud Blauwe Golven Arnhem

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem
Werkgroep Monumentale kunst Erfgoedvereniging Bond Heemschut
e-mail: behoudblauwegolvenarnhem@gmail.com