woensdag 12 april 2017

WETHOUDER ELFRINK GEEFT ONJUISTE ARGUMENTEN VOOR SLOOP BLAUWE GOLVEN

Na jaren van stagnatie en onenigheid wordt er weer gebouwd in Arnhem. Het in 1944 verwoeste centrum ondergaat een transformatie en de bouwprojecten getuigen van elan en historisch besef. Delen van de oude, gezichtsbepalende wederopbouwarchitectuur blijven behouden en het historische stratenplan wordt hersteld en verenigd met nieuwe architectuur. Arnhem lijkt bevrijd van de naoorlogse logica waarbij stadsvernieuwing per definitie uitwissing van historisch erfgoed betekende. Voor hun aanpak verdienen het huidige college van B en W en met name wethouder Elfrink lof.

Peter Struycken SHFT 33 1982
Maar juist nu het de goede kant op gaat, is het door wethouder Elfrink gepresenteerde plan voor een Creatieve Corridor een lelijke tegenvaller. Tegen het plan op zich is niets in te brengen. Het voorziet in een verbinding tussen Filmhuis, Rozet, het Coehoorngebied, kunsthogeschool ArtEZ en het Museum en dat is toe te juichen. Die verbinding zal ongetwijfeld bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de levendigheid van de stad. Wat echter tegenvalt is de wijze waarop wethouder Elfrink de gemeenteraad en de stad wil laten beslissen over het lot van Blauwe Golven, het door beeldend kunstenaar Peter Struycken eind jaren zeventig ontworpen omgevingskunstwerk op het Roermondsplein.


Volgens wethouder Elfrink maken de ontwikkelingen in de stad het noodzakelijk om de verkeerswegen op het Roermondplein te verleggen. Dat betekent onvermijdelijk de aantasting van Blauwe golven. En omdat je, aldus de wethouder tijdens het debatmet de gemeenteraad op 3 april 2017, van een kunstwerk niet zomaar een deel kunt afnemen, zonder de samenhang en essentie ervan weg te nemen, moet Blauwe Golven gesloopt worden. Wethouder Elfrink stelt zich op het standpunt dat het een kwestie is van alles of niets. Een Creatieve Corridor vraagt om een verkeersingreep en dus sloop van Blauwe Golven en zonder sloop komt er wat wethouder Elfrink betreft geen Creatieve Corridor.

Peter Struycken SHFT 27 1984
Wij, de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem, stellen ons op het standpunt dat het redelijk en relevant is om de vraag te stellen of een kunstwerk nog wel bij de stad van nu past en wellicht moet worden verwijderd. Waar wij echter bezwaar tegen maken, is het feit dat wethouder Elfrink op grond van onjuiste argumenten het behoud van Blauwe Golven bij voorbaat uitsluit. Volgens Elfrink is er geen alternatief voor sloop, maar dat alternatief is er wel. Een verkeersingreep is mogelijk met behoud van Blauwe Golven. Peter Struycken ontwierp Blauwe Golven voor het Roermondsplein op een moment dat de loop van de verkeerswegen nog niet vastlag. Struycken hield daar rekening mee. Blauwe Golven is een concept dat aan de nog te realiseren wegen kon worden aangepast. Het ontwerp is met andere woorden flexibel. Zoiets kun je ook wel verwachten van een kunstenaar als Peter Struycken in wiens werk structuur en verandering sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een centrale rol spelen. Blauwe Golven is wat dat betreft geen uitzondering en kan zonder problemen aan de nu door wethouder Elfrink voorgestelde verkeerswijziging worden aangepast. Peter Struycken, getuige zijn brief aan wethouder Elfrink van 8 april 2017 hieronder, is zonder meer bereid om dat te doen.

Dat wethouder Elfrink en zijn ambtenaren voorbij zijn gegaan aan de uitgangspunten en de aard van het werk van Peter Struycken, is ze misschien niet aan te rekenen. Wel is het ze aan te rekenen dat ze bij het maken van plannen niet daadwerkelijk met Peter Struycken hebben overlegd en hem niet de kans hebben gegeven om met alternatieven of aanpassingen te komen. Dat moet gecorrigeerd worden.

Wij vinden dat de wethouder Peter Struycken een opdracht moet geven om een schets te maken van een aan de gewijzigde verkeerssituatie aangepaste Blauwe Golven. De schets van Peter Struycken en behoud van Blauwe Golven moet een volwaardig deel worden van de verdere planontwikkeling van de Creatieve Corridor. Als de gemeenteraad van Arnhem in december 2017 een beslissing zal nemen over de uitvoering van het plan Creatieve Corridor dan moet de gemeenteraad de keuze hebben tussen een Creatieve Corridor op basis van sloop van Blauwe Golven en een Creatieve Corridor met behoud van Blauwe Golven. Op die manier is er voor de stad en de gemeenteraad daadwerkelijk iets te kiezen en valt niet zomaar belangrijk erfgoed klakkeloos en zonder zorgvuldige afweging ten offer aan de sloophamer.

Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem
Arnhem 12 april 2017