donderdag 18 mei 2017

ARNHEM HEEFT MET BLAUWE GOLVEN EEN KUNSTLANDSCHAP DAT ZIJN WEERGA NIET KENT

Berndnaut Smilde, Nimbus
PETER JORDAAN PLEIT VOOR BEHOUD

In juni 2017 opent in de Arnhemse binnenstad Collectie de Groen, een particuliere collectie van hedendaagse kunst. Peter Jordaan, samen met Marjolein de Groen initiatiefnemer van Collectie de Groen, sprak zich op de bijeenkomst van 16 mei van het Arnhemse architectuurcentrum CASA uit voor behoud van Peter Struckens Blauwe Golven.

VAN BLOEDPROP TOT PARK
Peter Jordaan

In de programmamail voor vanavond van Ton Schulte wordt Hans Jongerius aangekondigd als voorstander van verandering. Ik ben voorstander voor herstel en waardering van de blauwe golven en anderen zijn voorstander van afbraak.

ik hoop niet dat Ton denkt dat ik, van VOOR de blauwe golven tegenstander van verandering ben. En alles bij het oude wil laten. Daar gaat het niet om. Voor alle duidelijkheid: Blauwe golven die blijven of gesloopt worden, dat heeft niets te maken met verandering. Mij gaat het vooral om de toon die gezet is in het hele spel rondom het werk van Peter Struyken.

Die golven van Peter Struyken trotseren al bijna vijf decennia alle stedenbouwkundige ingrepen die Arnhem heeft ondergaan.
Zij liggen daar, ooit schoon, blauw en wit houden de golven fier stand.
Maar als het aan de visionairs en beslissers ligt zijn de golven uitgerold.
Zij moeten plaats maken voor een bruisende creatieve corridor.
En daar past geen blauwe golf in.
Zijn de blauwe golven dan een slecht mislukt beeld? Nee want een slecht beeld laat je geen veertig jaar liggen, zelfs Arnhem doet dat niet.
Zijn de blauwe golven gedateerd? Nee, want het beeld roept nog steeds genoeg controverse op.
Zijn de blauwe golven een schoonheid om te zien? Nee, nu zeker niet, het plein is de afgelopen decennium aan z’n lot overgelaten en ligt er zwaar vervuild bij


Wat mij betreft kun je het bestaansrecht van kunst in de openbare ruimte altijd ter discussie stellen wanneer daar aanleiding toe is.
Prima, maar wanneer je iets wilt afbreken moet je wel met goede argumenten komen.
Met bravoure en oneliners een plan presenteren waarin de blauwe golven afgeserveerd worden als een pain in the ass voor de stad, daar trap ik niet in.
Het is makkelijk oordelen over een beeld dat er nu liefdeloos en verwaarloosd bijligt.

Wat ik pas echt shit vind, is dat ik van alle voorstanders van sloop van de blauwe golven nog geen enkel argument gelezen of gehoord heb waarin het beeld vanuit haar intrinsieke waarde benaderd wordt. De culturele waarde, de positie van dit beeld binnen de nationale en internationale omgevingskunst en de promotionele waarde voor de stad.

De visionaire stadscowboys die erover nadenken hebben er geen enkele boodschap aan. Hun benadering van het plein is buitengewoon negatief en er wordt stevig met de botte bijl gehakt.

Ik geef even een paar voorbeelden:
Zo wordt in het inspiratiedocument Creatieve Corridor (opgesteld i.o.v. de gemeente Arnhem door Karres + Brands) het golfplein een bakplaat genoemd. In het document, dat vol staat met infographics en lekkere plaatjes, worden de blauwe golven gevonnist en afgevoerd. Het rapport van Karres en Brands is er eentje uit de serie u vraagt en wij draaien. Het is een voorgekookt opwarmertje met het gewenste resultaat voor de gemeente

De bloedprop is een andere kwalificatie die ik tegenkwam.
'Een bloedprop in de stad' noemt wethouder Elfrink de blauwe golven in de Volkskrant van zaterdag 25 februari. Zij moeten wijken voor koelte en vooral voor groen. Kennelijk heeft Arnhem een groot gebrek aan groen. In de wijde omtrek is geen park te vinden. Dan vraag ik; wie gaat dit lommerrijk parkje onderhouden?
Het is al moeilijk genoeg om een bakplaat schoon te houden.

'Een buitengewoon onaantrekkelijke plek' zegt Saskia Bak in hetzelfde artikel in de Volkskrant. Bak is directeur van het Arnhems museum. Hoewel ze haar woorden nuanceert in het artikel, heeft ze het toch maar even gezegd.
Zij legt daarmee als kunstautoriteit drijfzand onder de blauwe golven en zij breekt net helaas geen lans voor schoonmaak en herstel.

'Dit betonnen monster aan de Rijn'. Buro Harro spreekt van een infrastructureel monster. In het kielzog van het wegennet neemt hij met het grootste gemak de
sloop van de blauwe golven mee.

Op zich is plannen smeden is prima.
De stad in beweging brengen en veranderen, ook prima.
En of die golven moeten blijven of wijken, daar kun je met respect en inzicht over discussiƫren.

Maar de toon en het gemak waarmee over de blauwe golven geoordeeld wordt.
Hoe ze afgedaan wordt als bloedprop, bakplaat en monster vind ik ronduit klote.
Echt, om op deze manier en met deze strategie af te rekenen met een legendarisch en iconisch kunstwerk, daar hou ik helemaal niet van.

Kom op zeg!
Laten we ophouden met hakken en haar met respect behandelen.
Laten we de kwaliteit van het werk als uitgangspunt nemen.
Arnhem heeft met de blauwe golven een kunstlandschap dat z’n weerga niet kent.

Iedereen die zich laat inpakken door allitererende one liners en uitgekauwde bruisende creatieve toekomstvisies moet zich eens stevig achter de oren krabben.
Laten we elkaar niet gaan napraten over hoe beroerd deze plek is.
Keer het golfplein de rug toe en kijk naar dat veld bij die andere brug.
Daar waar de melkfabriek moet verrijzen.
Het gladde promotiefilmpje van de melkfabriek met vooral bruisende terrasjes, creatieve clusters en leuk wonen doet het ergste vermoeden.
Hier is echt werk aan de winkel.
Wat zou het mooi zijn wanneer de stadscowboys (Zie het maar als geuzennaam),
wanneer zij de aanjagers worden die al drijvend de projectontwikkelaars en gemeente op het juiste spoor zetten.
Richt jullie oprechte creatieve pijlen op deze plek en laat de blauwe golven rollen.

Die hebben zich allang bewezen.
Verleg voor mijn part wat asfaltstroken. Met Peter Struyken is daar vast wel over te praten.
De golven hoeven alleen maar hun oude glans terug te krijgen.
Borstel de witte en blauwe stenen schoon en laat de fontein bruisen en spuiten!

De blauwe golven verdienen het! Een lang en glorierijk leven!